Spiritistisk Tidende Online

Sommer 2013 - Lyse stunder

Super flot omtale af dansk spiritisme

Dansk spiritisme fik en fantastisk flot omtale i Dagbladet Politiken i maj.
Journalist Mikkel Vuorela og fotograf Peter Hove Olesen dækkede et arrangement med maleren Florencio Anton fra Brazilien, da han gæstede Danmark, og Politiken valgte at bringe artiklen på forsiden af kultursektionen.
En del af artiklen og de flotte billeder blev desuden bragt på Politikens web-side, så du kan læse den her: Spiritismen er tilbage. Florencio Anton, der lader sin krop overtage af f.eks. van Gogh, turnerer i Danmark.
Reportagen var fra mødet med maleren i foreningen Spiritist på Amager, men Florencio Anton besøgte flere steder i landet, og begejstringen for hans malerier var så stor, at man måtte trække lod mellem de ivrige købere.
Florence Anton forklarede imidlertid, at de enkelte malerier fra åndelig side var tiltænkt bestemte personer blandt publikum. Der var derfor ikke grund til utilfredshed, hvis man ikke fik mulighed for at købe. Omvendt kunne køberne glæde sig over billeder, der var tiltænkt netop dem.
Redaktøren erhvervede med venners hjælp to malerier, som nu pryder hjemmet, og hun deler gerne glæden med læserne af Spiritistisk Tidende Online, så her følger de:
 
 
Florencio Anton
 
 
 Florencio Anton
 
 

Hvad oplever du åndeligt set?

 Her på Spiritistisk Tidende Online vil vi meget gerne følge med i, hvad spiritister rundt om i landet har af forventinger til det kommende år. Måske har I modtaget meddelelser fra åndelig side eller I har fået et glimt af fremtiden eller læst noget særligt interessant om emnet.
Har I lyst til at dele jeres visioner, så skriv til redaktionen (brug kontaktformularen) eller fortæl om jeres oplevelser på Spiritistisk Tidendes facebook væg.

Videnskab og spiritualitet

Førende videnskabsmænd og kvinder har altid været draget mod åndsvidenskaben for at finde svar på spørgsmål.
Blandt dem, der i disse år nævnes i spiritistiske miljøer, er den tidligere professor ved Stanford University, cellebiologen Bruce H. Lipton.
I sin best-seller "The Biology of Belief - Unleasing the Power of Consciousness, Matter & Miracles" beskriver han, hvordan han igennem en hel akademisk karriere studerede celler og ikke troede på noget spirituelt. Men en dag opdagede han, at cellerne ikke arbejdede som forventeligt. Han blev helt euforisk, for han erkendte, at med hans nye viden måtte den logiske konklusion være: "...that we are immortal spiritual beings who exist separatly from our bodies" (s. 154).
Den moderne spiritisme opstod i en periode, hvor videnskabsmænd generelt ikke ville lade sig nøje med overleverede historier, men selv ville udforske og eksperimenter for at få videnskabelige svar på alle aspekter af livet - fra stjernerne til det ubevidste, og Lipton indføjer sig da også i en lang række af fremragende videnskabsmænd, som gennem mere end hundrede år har beriget os med deres indsigt.
 

Spiritisme på Amager

Initiativtagerne til den nye spiritist-forening på Amager beskriver bl.a spiritismen på denne måde:

- Stiller du spørgsmål til liv efter døden?

- Føler du, at du er mere end bare krop og sind?

- Er du særligt sensitiv og påvirkelig overfor andres følelser og meninger?

- Har du oplevet noget ’uforklarligt’ – fx set ånder -, eller kender du nogen der har?

- Låner du filosofiske træk hos forskellige religioner men uden at føle dig religiøs?

- Er du åben overfor andres tro og sandhed?

Hvis du tænker over ovenstående spørgsmål, er du måske spiritist. Spiritismen stiller netop de store spørgsmål til liv og død: Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen efter den fysiske død?

Spiritismen anses stadig af mange som en selskabsleg fra 1930'erne. Spiritismen er meget mere end borddans og bankelyde. Spiritismen søger klarhed omkring vores eksistens her på jorden og livet efter døden.

Spiritisme er en måde at anskue verden på. Det er en filosofisk retning, der handler om menneskets og åndens spirituelle udvikling på både jordisk og åndeligt plan og om fri vilje under ansvar. Spiritismens overbevisning er, at mennesket, som også består af sjæl og ånd, er på en udviklingsrejse på den fysiske jord. Selv efter den jordiske død ophører sjælen ikke med at udvikle sig. Sjælen har mulighed for at inkarnere på jorden flere gange for at videreudvikle sig og lære.

Da mennesket er sjæl, er det derfor muligt at få adgang til uanet indsigt fra den sjælsverden, som vi alle er forbundet med. Sjælen har ingen begrænsninger. Det er mennesket, der har begrænsninger i form af tanker, og som derfor lader sig begrænse.

Læs om den spiritistiske filosofi og om foreningen på Amager  her.

Borkfelt | 4000 Roskilde - Danmark